• "مذاکرات پیشرفت داشت، نباید متوقف می‌شد"
    وزیر امور خارجه آلمان با اعلام حمایت از تصمیم اتخاذ شده برای تمدید ۴ ماهه مذاکرات هسته ای ۱+۵ با ایران،گفت: در ماه های اخیر مذاکرات بسیار جدی انجام شد که پیشرفت ملموسی هم داشت به همین خاطر کار اشتباهی بود که بخواهیم آن را پایان یافته تلقی کنیم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب