• آداب همسرداری؛ رفتارهایی که زنان می پسندند
    مرد بودن یعنی چه؟ آیا مردها باید در تصمیم گیری های خود مستقل و خودرای باشند یا اینکه از شخص دیگری خط بگیرند؟ آیا باید از احساسات و ناراحتی های خود با همسرشان حرف بزنند و درد و دل کنند یا حرفی نزنند که احساساتی به نظر برسند؟ برخی از خصوصیات، مردانه به نظر می رسند؛ یعنی به اشتباه به مردها ربط داده شده اند مثلا:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب