• جزئیات باز شدن آب زاینده رود
    رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به بازگشایی دو مرحله ای زنده رود در آبان ماه امسال گفت: باز بودن دایمی آب تا خرداد ماه سال 1394به دلیل محدودیت منایع آبی پشت سد امکان پذیر نیست و فقط در صورت بارش های زیاد و جاری شدن آب در بستر آبراه های زیر سد زاینده رود می توان به این موضوع امیدوار شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب