• آب شرب و بهداشتی تهران تفکیک می شود
    هم اكنون چند شهر به صورت پایلوت برای انجام این طرح درنظر گرفته شده و حتی در بافت مركزی شهر مشهد و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) و شهر قم به اجرا درآمده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب