• ماجرای آب معدنی دماوند دقیقا چه بود؟
     حرف و حدیث های مربوط به شرکت آب معدنی دماوند ظاهراً تمامی ندارد: عدم انطباق نمونه های مورد آزمایش با ضوابط سازمان غذا و دارو، انتشار اسناد مربوط به آلودگی آب معدنی این شرکت توسط وزارت بهداشت.
  • آب معدنی دماوند به فاضلات انسانی آلوده بود!
    در پی تشکیل کنفرانس خبری توسط مسؤولان آب معدنی دماوند که در آن مدعی سلامت محصولات خود شدند، رئیس سازمان غذا و دارو ناگفته های مهمی از این پرونده را افشا کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب