• 10 رهنمود برای آب کردن چربی‌های بدن
    سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده است که دومیلیارد و سیصدمیلیون نفر از افراد کره زمین اضافه وزن دارند و در گروه چاق ها جای می گیرند. چاقی نتیجه تغذیه ناسالم و تحرک کم است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب