• آسمان مشهد سیاه شد
    اگر چه نيمه شب بود اما دود سياه اين آتش سوزي مهيب آسمان مشهد را فرا گرفته بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب