• هشدار گرمای شدید و آتش سوزی در گلستان
    اداره کل بحران استان گلستان درباره پیامدهای گرمای شدید و خطر آتش سوزی در این استان هشدار داد. برابر آمارهای هواشناسی، چنین گرمایی در استان گلستان، دست کم در هفتاد سال گذشته بی سابقه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب