•  آثار جوش صورت را با این ماسک از بین ببرید
    بعضي از افراد داراي پوست بسيار حساسي مي باشند و اگر زخم يا جوشي در روی آن پديد آيد از بین بردن جای جوش دشوار می شود و جای آن پس از بهبودي به صورت لکه در بدن و در روي پوست باقي مي ماند.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب