• آخرین نتایج مذاکرات خودروسازان ایران و فرانسه
     معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین نتایج مذاکرات خودروسازان ایران و فرانسه گفت: باید اقدامات زیادی صورت گیرد تا دوباره ایران و فرانسه در حوزه صنعت خودروسازی به پای قرارداد برسند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب