• عزاداری به سبک قزوینی ها
    این مراسم خاص شهر قزوین است. طبقى از چوب به ارتفاع حدود یک و نیم متر و قطر یک متر که بیشتر قسمت هاى آن آینه کارى شده تهیه مى کنند. این طبق استوانه اى شکل را بر سر گذاشته حمل مى کنند. در شهر قزوین در شب تاسوعا همه دسته هاى عزادار از مسجد و تکایا به  طرف امام زاده سلطان سیدمحمد به راه مى افتند و آنجا تجمع مى کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب