• چطور زندگی شادتری داشته باشیم؟
    برنامه ریزی برای زندگی شبیه تیراندازی است. باید مثل رابین هود خوب هدف بگیرید و با دقت و نیروی مناسب تیر را رها کنید. بیایید با كمك مهندس شعبانعلی، مدرس و نویسنده  هدف هایی هوشمندانه تر انتخاب كنیم. این هدف حتما نباید خرید یك خانه جدید یا یك ماشین لوكس باشد. شاید هدف شما كاهش وزن یا داشتن یك زندگی شادتر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب