• مدلهای ابروی پهن و زیبا
    پهنای مناسب و پرپشت و خوش فرم تأثیر زیادی در آراستگی چهره دارد. ور رفتن زیاد با ابرو و تغذیه نامناسب باعث نازک و تنک شدن ابروها می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب