• تصاویری از آرایشگاه مردانه به سبک ایرانی!
    از ۵ هزار آرایشگاه مردانه در تهران تنها ۲ هزار آرایشگاه مجوز دارند، دراین میان یکی از ممتاز ترین آنها از نظر اتحادیه آرایشگران توسط چند جوان اداره می شود و فقط به سبک ایرانی کار می کند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب