• آرزوی احمد خاتمی برای موسوی و کروبی
    امام جمعه موقت تهران گفت: در چهارمین سالگرد 9 دی از خدا می طلبیم که تنبه را بر فتنه گران و سران فتنه عنایت کند تا آنها با عذرخواهی از مردم و ولایت بتوانند این زخم را التیام بخشند و باید بدانند که بدون عذرخواهی مطلقا گره ای باز نخواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب