• آرزوی جنتی برای سال 94
    وزیر ارشاد در آخرین روزهای سال 93 خبرهای خوشی را در حوزه رسانه، برای کاهش توقیف روزنامه ها و همچنین تذکر به رسانه ها اعلام کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب