• "یک ساعته بازیگر شدم"
    آزاده سدیری گفت: برای من باورکردنی نبود که پس از یک گفت وگوی کوتاه با آقای جیرانی و تست بازیگری و تماس دستیار ایشان من به عنوان یکی از ۷ بازیگر اصلی سریال انتخاب شوم. همه اینها فقط ظرف یک ساعت رخ داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب