• کاهش احساس درد با گفتن آخ!
    فریاد زدن در زمان آسیب دیدگی یک امر طبیعی و غیرقابل اجتناب است و اکنون دانشمندان توانسته اند دلیل آن را شناسایی کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب