• ماجرای توبه کردن 4 هزار زن بدکاره
    «با چهار هزار زن بدکاره مصاحبه کرده ام و با آنان روبرو شده ام. البته این کار را اغلب بدون لباس روحانیت انجام داده ام، از ترس اینکه اگر مرا ببینند، آبروی کل روحانیت می رود. چهار هزار زن بدکاره توبه کرده اند. خیلی هایشان را خودم شوهر دادم.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب