• مواردی که باعث آسیب ناحیه تناسلی می شوند
    چند سال پیش، کمیسیون امنیت محصولات مصرفی آمریکا بررسی هایی را آغاز کرد که چرا بیماران زیادی به دلیل جراحات و آسیب هایی در ناحیه آلت تناسلی به اورژانس مراجعه می کنند، در طی این بررسی ها هر آنچه می تواند برای این عضو از بدن خطرساز باشد قرار دادن لپ تاپ روی پاها به دستگاه تناسلی آسیب میزند
  • حس جنسی و تأثیر آن بر آینده
     دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردی از جنس مخالف، رابطه دوستانه برقرار می کنند، ممکن است از جهات مختلف، آسیب ببینند. آسیب ها هرچند متوجه دختر و پسر است، اما دامنه و شدت آن درباره دختران بیش تر است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب