• آشپزخانه های جزیره ای!
    آشپزخانه های جزیره ایده جذابی هستند. فضایی در وسط آشپزخانه که برخلاف کابینت های رایج در آشپزخانه، دوکاربردی است؛ هم جایی برای طبخ غذا و هم جایی برای صرف غذا محسوب می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب