• فلسفه عبادت کردن
    عبادت به معنای اظهار ذلّت، عالی‏ترین نوع تذلّل و كرنش در برابر خداوند است. در اهمیّت آن، همین بس كه آفرینش هستی و بعثت پیامبران (عالم تكوین و تشریح) برای عبادت است. خداوند می‏فرماید:.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب