• آقایان فقط تا 2050 می توانند تنبلی کنند
    انجام کارهای خانه یکی از منابع دائمی اختلاف بین زن و شوهر است. با وجود این که شرایط زندگی در یکی دو دهه اخیر بسیار تغییر کرده و بسیاری از خانم  ها همپای همسرانشان خارج از منزل نیز کار می کنند، اما انگار بحث داغ مسوولیت پذیری در رتق و فتق امور منزل تمامی  ندارد. در کشور ما نیز هر چند دیگر بسیاری از آقایان به این نتیجه رسیده اند که با پذیرش همکاری در کارهای خانه چیزی از شخصیت شان کم نمی شود، اما هنوز به طور غالب، زن و مرد به حسی مشترک از این همکاری نرسیده اند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب