• خوانندگانی که پس از مرگ هم خوب فروختند
    آنها سال  هاست که از میان ما رفته اند، اما نامشان همچنان جزو پرفروش  هاست. برای همین هم انتشار آلبوم های هنرمندان فقید متوقف نشده، زیرا هنوز هم طرفدار دارند؛ مثل حالا که آلبومی جدید از فرانک زاپا به بازار آمده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب