• مادر خزر می میرد؟!
    روند روبه رشد آلاینده ها، نفس رودخانه ها که از آن به عنوان مادر دریاها یاد می شود، را نیز بند آورده است و به جای آب، جوی فاضلاب در برخی از این شریانهای حیاتی به راه افتاده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب