• چه میکنه این «فروشنده» اصغر فرهادی!
    فیلم «فروشنده» که در دو روز اول اکران خود رکوردی تازه ثبت کرد، به گفته پخش کننده اش، علی سرتیپی بعد از 9 روز اکران در تهران و شهرستان ها به فروش قابل توجهی رسیده و به مرز 3 میلیارد تومان دست یافته است. این فیلم که در گروه آزاد اکران شده است، در کل کشور حدود 38 سالن در اختیار دارد.
  • جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده
    فروش فیلم های روی پرده سینماهای تهران به این شرح است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب