• چقدر با فوریت های پزشکی آشنایی دارید؟
    هر روزه در زندگی تک تک ماحوادث و اتفاقاتی روی میدهد، یا از کنار حوادث و اتفاقاتی عبور میکنیم که نحوه برخورد با آنها را نمیدانیم. گاهی اوقات یک علامت یایک حادثه را ساده می پنداریم مدتی بعد میفهمیم حادثه مهمی بوده است یا آن علامت یا درد نشانه ای مهم از درد بزرگتر و مشکلی جدی است.
  • صاعقه جان جوان 25 ساله را گرفت
    مصدوم با عملیات احیاء (CPR) به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد وپدرش که شرایط بهتری داشت به بیمارستان نکوئی انتقال داده شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب