• رانندگی با برگه آموزشگاه رانندگی ممنوع است
    به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ هویدا اظهار داشت: افرادی كه در آزمون دریافت گواهینامه قبول شده اند و قرار است برای نخستین بار گواهینامه بگیرند به هیچ وجه مجاز به رانندگی با رسیدی كه از طرف آموزشگاه به آنها داده می شود نیستند.
  • همکاری ایران با بزرگترین مدرسه هنری جهان
    زمینه های همکاری مدرسه «باهاوس» بزرگترین مدرسه هنر دنیا و مدرسه هنر «ایده» با حضور نمایندگان ایرانی و آلمانی بررسی شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب