• تحصیلات موبایلی برای تحصیل نکرده های باکلاس
    این اپراتور کلاس هایش را به چند دپارتمان تقسیم کرده که شامل دانش اموزی، فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات اقتصاد و امور مالی، بهداشت و سلامت، علوم و معارف اسلامی، فرهنگ هنر و ورزش، زنان و خانواده، مدیریت و کارآفرینی و زبان خارجه می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب