• گردان دختران جنگجو حلب یا بازار برده فروشان نینوا؟
    در حالی که عناصر داعشی در بازار شهر نینوا عراق، در اقدامی بی شرمانه، مشغول فروش زنان موصلی به عنوان برده و کنیز اند، شماری از دختران جنگجو در شهر حلب سوریه با تشکیل گروهی با نام «مادر عایشه»، سرگرم آموزش و تمرین نظامی علیه تروریست های داعش اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب