• آموزش گل روبانی (گل رز)
    گل رز را به روش های مختلفی می شود با روبان درست کرد .این یکی از روش هاست !
  • آموزش درست کردن گل چرمی
    این گل چرمی را می توانید برای تزئین روی کیف دستی، تل و گل سر بچسبانید.یا به عنوان گل سینه از آن استفاده کنید.کاربردهای آن به خلاقیت شما بستگی دارد ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب