• آموزگار فداکار روستای سنجگان قم
    امیررضا سلطانی تنها آموزگار روستای سنجگان قم با وجود داشتن دیسک کمر و ۲ ماه مرخصی استعلاجی از سوی پزشک معالج اما با فداکاری و برای ناتمام نماندن درس دانش آموزان، کلاس درس را به منزل خود آورده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب