• سخنان زیبا و آموزنده آندره موروا
     هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن، هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد. آندره موروا    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب