• قیمت آپارتمان‌ های نوساز در تهران
    مرور قیمت های مسکن در تهران نشان می دهد در هر محله خانه هایی که اسم نوساز روی آنها گذاشته می شود معمولا از سطح عمومی قیمت مسکن در آن محله به طور چشمگیری بالاتر است. قیمت این آپارتمان ها به طور میانگین متری 500 هزار تا دو میلیون تومان بالاتر از قیمت منطقه است.
  • قیمت آپارتمان‌ های نوساز در تهران
    مرور قیمت های مسکن در تهران نشان می دهد در هر محله خانه هایی که اسم نوساز روی آنها گذاشته می شود معمولا از سطح عمومی قیمت مسکن در آن محله به طور چشمگیری بالاتر است. قیمت این آپارتمان ها به طور میانگین متری 500 هزار تا دو میلیون تومان بالاتر از قیمت منطقه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب