• دلیل عاشق شدن از نظر علمی
    مغر توسط مجموعه ای از مواد شیمیایی اثر بخش، ما را در دام عشق گرفتار می آورد. تـصور بر این است که در حال گزینش شریکی برای خود هستیم، در حالی که ممکن است طعمه ای دلباخته برای دام دوست داشتنی طبیعت بیش نباشیم.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب