• جدیدترین سری آیا می دانید
    آیا می دانید که …  جغدها نمی توانند چشمشان را از طرفی به طرف دیگر حرکت دهند..........
  • علت حرک دادن دست ها هنگام راه رفتن
    تنها یک دلیل علمی برای این پرسش وجود دارد و آن هم حفظ تعادل بدن است. به نظر می رسد همین کار ساده باعث  شده انسان های اولیه بتوانند راحت تر و بهتر راه بروند.دانشمندان تا مدت ها نمی توانستند هیچ دلیل علمی و موجهی برای ......
  • دلیل عاشق شدن از نظر علمی
    مغر توسط مجموعه ای از مواد شیمیایی اثر بخش، ما را در دام عشق گرفتار می آورد. تـصور بر این است که در حال گزینش شریکی برای خود هستیم، در حالی که ممکن است طعمه ای دلباخته برای دام دوست داشتنی طبیعت بیش نباشیم.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب