• آخرالزمان در ادیان مختلف یهودیت و مسیحیت!
    در آیین مسیحیت و یهودیت واژه موعودگرایی در میان مسیحیان ابتدایی باور به معنای انتظار فردی که توسط خدا فرستاده شود (مسیحا) تا صلح و عدالت را در زمین برقرار کند است.
  • تصاویری از حال‌ و هوای کریسمس در ایران
    کریسمس جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی داشت زادروز مسیح برگزار می شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن می گیرند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب