• اقدام بی شرمانه داعش/زمانبندی جهاد نکاح !
    سندی دریکی از مخفیگاه های داعش به وسیله نیروهای امنیتی عراق کشف شده است که دراین سند نام هایی را از گردان تروریستی موسوم به الفاروق برای نکاح با زنانی که «زنان مجاهد نکاح» نامیده شده اند، درخود جای داده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب