• به همسرمان بگوییم «دوستت دارم»؟
    محبتی که در دل احتکار و زندانی شود، مفید نیست. تمام شئون زندگی، باید جلوه گاه محبت انسان باشد. از جلوه های بروز محبت، می توان ادب در کلام و رفتار، توجه و محبت، لبخند و حسن خلق، به استقبال همسر رفتن و گشاده رویی به هنگام دیدار با او را نام برد و یکی از راه های نگه داری و تقویت این محبت، بروز آن است.
  • چگونه می‌توان فهمید شخصی واقعا عاشق شماست؟
    چه طور می توان پی برد که شخصی واقعا عاشق شما است؟ ممکن است در یک رابطه ی قوی و سالم باشید اما عشق حسی است که باعث می شود آسیب پذیر و نامطمئن باشید.
  • چگونه ابراز علاقه را بیان کنیم
     یك نفر تعریف می كرد كه هنوز بعد از 25 سال، عاشق زنش است و حضور او در زندگی اش هنوز برایش روزمره و عادی نشده است...    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب