• طرز صحیح ریمل زدن برای داشتن چشمهای زیبا وجذاب
     هرگز از ریمل به عنوان اولین ابزار آرایشی خود استفاده نکنید. بهتر است از ریمل در آخر آرایش استفاده شود. الزامی نیست ولی توصیه می شود که با استفاده از فر مژه استفاده کنید تا شکل مژه های خود را مشخص کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب