• داستان خواندنی ابزار گران شیطان
    روزی شیطان جارچی شیپوری بر دهان داشت و صدا می زد که می خواهد دست از کارش بردارد بخاطر همین در کوچه جار می زد و حراجی می کرد. او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب