• کدام‌ کارت ‌‌سوخت‌ها‌ باطل شدند؟
    در طرح جدید علاوه بر کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، سهمیه ویژه بنزین خودروهای عمومی که در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی نیستند به سهمیه عادی خودروهای شخصی تنزل می یابد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب