• سفر آزاد به ایران برای اتباع 7 کشور
    گردشگران و اتباع هفت کشور می توانند بدون ویزا به ایران سفر کنند، فقط کافی است گذرنامه ی معتبر داشته باشند و در فهرست ممنو ع الورود ها نیز نباشند.
  • ممنوعیت اشتغال زنان اتباع خارجی در ایران
    مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بکارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی بعنوان خدمه و یا عناوین دیگر در منازل، غیر قانونی است.
  • افغان ها با برنامه ریزی مرتکب قتل می شوند
    یک جرم شناس معتقد است انگیزه اغلب افاغنه برای قتل مالی است و این افراد پس از شناسایی طعمه ای برای سرقت دست به قتل او می زنند. اتباع افغانستان اغلب جنایت های خود را با برنامه ریزی انجام داده و کمتر مرتکب قتل های اتفاقی می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب