• نوسان بازار تخم‌مرغ به مرز هشدار رسید
    درحالی وزرات جهاد کشاورزی طی ابلاغیه ای صادرات تخم مرغ را آزاد و بدون نیاز به اخذ مجوز اعلام کرده که مرغداران معتقدند این نوع سیاست گذاری به معنی رهاسازی بازار این محصول است و تنظیم بازار داخلی با مشکل مواجه می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب