• «گزارش اتهامات آژانس را دریافت نکرده ایم»
    سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل کامل موضوعات آمادگی کامل دارد، در حالی که آژانس فاقد ابزارهایی برای ارزیابی اسناد ادعایی اتهامات طرح شده درباره ایران است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب