• موتورهای جدید چهار سیلندر اتومبیل پورشه
     موتورهای جدید چهار سیلندر اتومبیل پورشه پورشه در حال توسعه خانواده جدیدی از موتورهای چهار سیلندر برای نسل بعدی خودروهای اسپورتش است. همان طور که انتظار می رود، کاهش حجم موتورها به پورشه نیز سرایت کرده و کار بر روی موتورهایی در حد ۱/۶ لیتر در زوفن هاوزن آغاز شده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب