• درباره اتومبیل کادیلاک LTS سوپرلوکسی
    درباره اتومبیل کادیلاک LTS سوپرلوکسی سایتی غیررسمی وابسته به جی ام، اطلاعاتی در مورد کادیلاک LTS که چند وقتی است تست جاده ای آن شروع شده، منتشر کرده است. در ادامه اطلاعات منتشر شده را بررسی می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب