• دستمزد «حامد زمانی» برای اجرای یک ترانه
    همیشه رقم قرارداد هنرمندان یکی از سوالات کجنکاوی برانگیز مخاطبانشان بوده است. اینکه بدانند آنها از فعالیت های هنریشان چقدر پول می گیرند. این نکته در میان هنرمندان هالیوودی نه تنها مشکلی به همراه ندارد بلکه موضوعی است که باعث تفاخر بسیاری از آنهاهم می شود اما در ایران داستان طور دیگری است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب