• قرآن حجاب را برای عده ای خاص مطرح کرده ؟؟
     برخی شبهه می کنند که با توجه به آیات قرآن، حجاب فقط برای زنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و مۆمنه وضع شده است و استخراج احکام حجاب برای دیگران فقط از روایات می باشد!    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب