• داستان عکس؛ خط‌کشی مخصوص مرغابی!
    اسمش را چه می شود گذاشت؟ توسعه پایدار یا احترام به حقوق تمام موجودات زنده برای زندگی در کنار هم؟ فعالان فضای مجازی در انگلستان،  اسمش را گذاشته اند کمپین مشترک شدن فضا (#sharethespace).

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب